Impresszum

Kiadó: Kelet Info Kft.
Ügyvezető igazgató: Nemes László Levente
Levelezési cím: Hargita megye, Gyergyószentmiklós, Virág negyed, 41/E
Cégjegyzékszám: J19/376/1998
Adószám: RO11119229
Programigazgató: Illés Márton
Felelős szerkesztő: Horváth Gábor
E-mail-cím: mixfmgyergyo@gmail.com
Telefonszám: 0744 107 219
Web: www.mixradio.ro
Facebook: facebook.com/mixfmgyergyo/
Frekvencia: Gyergyószentmiklós 91,2; Marosfő 103,9

A társaság alaptőkéjének 9o% birtokosa Asociatia pentru Spatiul Media Transilvan (Erdélyi Médiatér Egyesület), 1o%-nak a Prima Press Kft.
Az Erdélyi Médiatér Egyesület és a Príma Press Kft a következő médiatermékekben tulajdonos: SZÉKELYHON - print, online, KRÓNIKA - print, online, LIGET – online, ERDÉLYI NAPLÓ – online, PRIMA RÁDIÓ – rádió, NŐILEG - print, online, CIMBORA – online, NETHUSZÁR – online, FÉNY TV – TV, SZÉKELYFÖLD.MA  - online, FŐTÉR – online, JOÁLLÁS – online, RADIO GAGA – rádió, Príma Text-képújság
A Nemzeti Audiovizuális Tanács hivatalos honlapja: www.cna.ro
E-mail: cna@cna.ro
Tel: +40(0)21 305 53 50
Fax: +40(0)21 305 53 54/56

Az IX FM reklámfelületeit a Transversum Media Trade értékesíti.
E-mail: hodgyaiedit01@gmail.com Tel: 0743-156-555.
A műsorban elhangzó fizetett reklámok, közlemények, társadalmi célú reklámok, jótékony célú felhívások megkülönböztető (a többi műsortól elválasztó) szignál használatával kerülnek sugárzásra és nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik, azok valósághű tartalmáért a megrendelők tartoznak felelősséggel.
Nem vállalunk felelősséget a hozzászólások és a szerkesztőségen kívüli felhasználók által közölt vélemények írások tartalmáért.
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a beérkezett hanganyagok közléséről döntsön.
Az IX Fm szerkesztőségi elvei
Az IX Fm egy helyi/megyei kereskedelmi rádió, amelynek potenciális hallgatótábora 50 ezer fő.
Műsoraink – amelyek lehetnek hírtartalmak vagy szórakoztató műsorok – arra törekednek, hogy a történések valóságtartamát mutassák be minél szélesebb perspektívából. Emellett arra is fókuszálnak, hogy a széles közönséget érintő témaköröket úgy prezentálják, hogy tiszteletet mutassanak az adott témakör iránt. Ennek köszönhetően a pártatlanság, a pontosság és a korrektség a fő célkitűzésünk.

PÁRTATLANSÁG
Az IX Fm műsorai a hallgatók sokszínűségét és értékeit helyezi előtérbe. Rádióadónknak teljes szabadsága van feldolgozni minden közérdekű témát úgy, hogy minél több nézőpontból mutassák be azt.
A pártatlanság nem feltétlenül egy matematikai egyensúlyt – tehát egy pró véleményt egy kontra vélemény követ – feltételez, de abból indul ki, hogy minden témának legkevesebb két értelmezése lehet.
Az ellentmondásos témák kiegyensúlyozott és helyes megközelítést igényelnek függetlenül attól, hogy milyen műsorban jelennek meg. A hírek különösen pártatlanok és figyelembe kell vegyék, hogy a hallgatóknak szükségük van saját véleményük kialakítására a feldolgozott történésekről.

Az IX Fm műsorkészítőinek és bedolgozóinak joga van kifejteni saját véleményüket, de ezek mellett érvelni szükséges. Sőt, ezen kívül számos más szabályt is be kell tartsanak, melyek a következők:
- a hallgatókat figyelmeztetni kell arra, hogy a kifejtett vélemény nem az egyetlen változata az illető történésnek;
- az ellentétes véleményeket nem hanyagolják el, nem bagatellizálják el, illetve nem nevetik ki;
- aki árnyalni vagy ellentmondani szeretne az események egy változatának, annak lehetőséget kell adni a megnyilvánulásra; ez különösen akkor érvényes, ha alkalmatlansággal, gondatlansággal vagy esetleges bűncselekmények elkövetésével vádolják az illetőt.

PONTOSSÁG
Az IX Fm rádió műsorvezetőinek, riportereinek és szerkesztőinek alaposan dokumentálódniuk kell, több forrásból kell ellenőrizzék a híreket, és adott esetben ki kell kérjék a jogi osztály tanácsát is.
A meglévő lehetőségek szerint az információkat közvetlenül a forrástól kell összegyűjteni, vagy fel kell venni a kapcsolatot az esemény résztvevőivel illetve azokkal, akik részt vettek rajta.
Az elsődleges és a másodlagos forrás megkülönböztetése elengedhetetlen. A forrással történő kapcsolatfelvétel nem csak azt jelenti, hogy az általa közölt tényeket, részleteket és adatokat már nem kell le ellenőrizni.
A médiaszolgáltatók által küldött értesítéseket és más sajtóorgánumoktól feldolgozott információkat az IX Fm riportere vagy tudósítója le kell ellenőrizze. Ha erre nincs lehetőség, akkor a témát a legnagyobb körültekintéssel kell megközelíteni, a terjesztése során pedig a forrás megnevezése kötelező.
Ha a rádió ténybeli hibát sugároz, akkor azt sürgősen javítani kell. A hiba elismerésével és a hiba eredetének megmagyarázásával a rádióállomás megakadályozhatja, hogy elfogultsággal vádolják meg.
Személyek vagy intézmények rágalmazásának gyanúja esetén a további lépéseket a jogi osztállyal együttműködve kell megfogalmazni.
A pontos informálás érdekében a használt nyelvnek megfelelőnek, túlzás- és értékítélet-mentesnek kell lennie. A helyes, tisztességes és ügyes kifejezés a rádióban kötelező.

HELYESSÉG
Az IX Fm műsorai a tisztességen, átláthatóságon és őszinteségen alapszanak. A műsorkészítők, az együttműködő partnerek és a nyilvánosság elvárásai egyaránt fontosak. Aki megjelenik valamilyen hír- vagy szórakoztató műsorban, azzal a rádióban tisztességesen és tisztességgel bánnak.
A programok jellege és időtartama már a műsorok elkészítésekor egyértelműek kell legyenek. Legyen szó akár közszereplőkről, akár hétköznapi emberekről, a rádió nem csaphatja be vagy vehezheti félre az állampolgárokat, akármilyen műsorban is szerepeljenek.
Kivételt képeznek az olyan újságírói vizsgálatok, amelyekben a valóság feltárása magában foglalja az oknyomozó újságírásra jellemző eszközök használatát; azonban ilyen esetekben is a rádió köteles teret biztosítani az érintett fél szemszögének ismertetésére.

A munkavállalónak joga van tudni, hogy:
- milyen témában jelenik meg a rádióban
- milyen hozzájárulást vár el tőle a rádió: megjegyzést, interjút vagy egy széles körű vitában való megjelenést. Utóbbi esetekben (amennyire lehetséges) a munkavállalónak tudnia kell, hogy kik lesznek a vitapartnerei
- a beszélgetés élőben vagy felvételről szól, illetve megszerkesztik-e. A rádió nem garantálja, hogy a műsort sugározni fogja, de azt is leszögezi, hogy nem áll érdekében olyan hosszú beszélgetéseket felvenni, amelyet később nem kíván használni.
A rádió elvárja a munkatársaitól, hogy őszinték legyenek.
A dokumentációs folyamat szigorú kell legyen és lehetővé kell tegye azoknak az elkerülését, akik a nyilvánosság megtévszetésére törekszenek.

A MŰSOROKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGTAGADÁSA
Amiért valaki nem hajlandó részt venni valamely műsorunkban, az még nem jelenti a műsor végét. Mindenkinek joga van elutasítani egy ilyen felkérést, azonban ilyen esetekben a közreműködő hiányának okát meg kell magyarázni.
A műsor producere és műsorvezetője köteles tájékoztatni a hallgatókat a megkeresett személy véleményéről a vitatott témában.
Egyes interjúalanyok megpróbálják megfélemlíteni a műsorkészítőket vagy riportereket, akik kapcsolatba léptek velük a műsor sugárzása előtt vagy után. Azok, akik helyesen, törvényszerűen bánnak munkatársaikkal, azokat az IX Fm is támogatni fogja.
Akik önként vállalták a műsorban való részvételt, azok nem szakíthatják meg a közvetítést.
Az IX Fm műsorai tiszteletben kell tartsa Románia lakóinak etnikai, vallási és kulturális sokszínűségét, valamint el kell kerülje a társadalmi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiákat. Az IX Fm tiszteletben tartja a magánélethez való jogot és a civilizált együttélés szabályait is.
A hallgatóknak tudniuk kell, hogy a szerkesztők a tárgyalt témákat szigorúan szerkesztési okokból választják, ahol a közérdek a fő szempont. Így sem pénzügyi, sem politikai, sem egyéb nyomás hatására nem készítenek műsort.Editura: Keleti Info S.R.L.
Director General: Nemes László Levente
Adresa poștală: Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 41/E, judetul Harghita
Număr de înregistrare al companiei: J19/376/1998
COD FISCAL: RO11119229
Director de program: Illés Márton
Editor: Horváth Gábor
Adresa de e-mail: mixfmgyergyo@gmail.com
Număr de telefon: 0744 107 219
Web: www.mixradio.ro
Facebook: facebook.com/mixfmgyergyo/
Frecvență: Gheorgheni: 91,2; Izvorul Muresului: 103.9

Asociati/Actionari:
Asociatia pentru Spatiul Media Transilvan detine 9o% din capitalul social al companiei , Prima Press S.R.L. 10%.
Asociatia pentru Spatiu Media Transilvan detine urmatoarele publicatii editate print si online: SZÉKELYHON - print, online, KRÓNIKA - print, online, LIGET – online, ERDÉLYI NAPLÓ – online, NŐILEG - print, online, CIMBORA – online, NETHUSZÁR – online, SZÉKELYFÖLD.MA  - online, FŐTÉR – online, JOÁLLÁS – online SI următoarele servicii de programe de radio si tv: FRISS FM, IX FM,  RADIO GAGA, FÉNY TV, Príma Text- videotext.

Site-ul oficial al Consiliului Național al Audiovizualului: www.cna.ro
E-mail: cna@cna.ro Tel.: +40(0)21 305 53 50
Fax: +40(0)21 305 53 54/56
Spațiul publicitar IX FM este vândut de Transversum Media Trade.
E-mail: hodgyaiedit01@gmail.com Tel: 0743-156-555.
Reclamele si anunturile plătite, reclamele sociale și apelurile caritabile sunt difuzate folosind un semn distinctiv (care le separă de alte programe) și nu reflectă neapărat opinia redacției, clienții fiind responsabili pentru conținutul acestora.
Nu suntem responsabili pentru conținutul comentariilor și recenziilor publicate de utilizatori din afara redacției.
Redacția noastră își rezervă dreptul de a decide cu privire la difuzarea materialelor audio primite.
IX Fm: Valori editoriale și Cod profesional
IX Fm este un post de radio privat cu acoperire teritorială și cu o audiență zilnică de aproape 50 de mii de ascultători.
Programele noastre, fie că sunt produse jurnalistice, fie că sunt emisiuni de divertisment, urmăresc să reflecte adevărul, să ofere o perspectivă completă și echilibrată asupra faptelor relatate, să aducă în prim plan subiecte de interes public și să trateze ascultătorii cu respect.
Drept urmare, imparțialitatea, acuratețea și corectitudinea sunt obiectivele noastre cheie.

IMPARȚIALITATEA
Programele trebuie să reflecte diversitatea preocupărilor și a valorilor pe care le au ascultătorii. Postul nostru de radio are deplina libertate să ia abordeze orice temă de interes public, reflectând cât mai multe puncte de vedere.
Imparțialitatea nu înseamnă neapărat un echilibru matematic – o părere „pro” contrabalansată de una “contra” -, însă pornim de la ideea că orice subiect abordat în programele noastre poate avea cel puțin două interpretări.
Temele controversate impun o abordare echilibrată și corectă, indiferent de tipul programului în care ele apar. Buletinele de știri și jurnalele, îndeosebi, trebuie să fie nepărtinitoare și să ia în considerare nevoia ascultătorilor de a-și forma propriile opinii asupra faptelor relatate.
Realizatorii de programe și colaboratorii contactați de IX Fm au libertatea de a-și exprima și argumenta punctual de vedere, iar acesta trebuie evidențiat ca atare.
Mai mult, trebuie să respectăm o serie de alte reguli în această privință:
– e nevoie ca ascultătorii să fie preveniți de la bun început că opiniile difuzate nu reprezintă unica variantă a evenimentelor despre care se vorbește;
– oricine dorește să nuanțeze ori să contrazică o variantă a evenimentelor în care este implicat/ă trebuie să aibă posibilitatea să o facă, mai ales atunci când este vorba de acuzații de incompetență, neglijență ori de comiterea unor posibile infracțiuni. – părerile contrare nu sunt neglijate, minimalizate ori ridiculizate;

ACURATEȚEA
Realizatorii de programe, reporterii și redactorii IX Fm trebuie să se documenteze temeinic, să verifice știrile din mai multe surse și să ceară – acolo unde este cazul – sfatul departamentului juridic.
Ori de câte ori este posibil, informațiile trebuie să fie strânse direct de la sursă ori luând legătura cu cei implicați într-un eveniment ori cu cei care au asistat la el.
Distincția dintre sursele primare și cele secundare este esențială. Mai mult, contactarea unei surse nu înseamnă că faptele, detaliile și datele relatate de ea nu mai trebuie să fie verificate.
Depeșele agențiilor de presă și relatările altor instituții media impun verificarea informațiilor de către un reporter sau corespondent IX Fm. În cazul în care acest lucru nu e posibil, subiectul trebuie să fie abordat cu maximum de prudență și, în cazul difuzării, menționarea sursei este obligatorie.
Dacă vreo eroare factuală ajunge să fie difuzată, corectarea ei se impune în regim de urgență. A recunoaște o greșeală și a explica de ce s-a făcut ea sunt pașii care pot să preîntâmpine acuzațiile de părtinire la adresa postului de radio.
În cazul unor suspiciuni privind defăimarea unor persoane sau instituții, dezmințirea trebuie să fie redactată în colaborare cu departamentul juridic.
Tot din respect pentru acuratețe, limbajul folosit trebuie să fie adecvat, lipsit de exagerări și de judecăți de valoare. Exprimarea corectă, decentă și îngrijită este obligatorie.

CORECTITUDINEA
Toate programele IX fM se bazează pe corectitudine, transparență și onestitate. Așteptările realizatorilor, ale colaboratorilor și ale publicului sunt importante în egală măsură. Oricine apare într-unul dintre programele de știri ori de divertisment va fi tratat corect și cu respect.
Natura și durata programelor pentru care solicităm punctual de vedere al unei persoane trebuie să fie limpezi de la bun început. Fie că este vorba de persoane publice sau de cetățeni obișnuiți, colaboratorii nu vor fi induși în eroare sau păcăliți să participe la vreo emisiune.
Excepţie fac anchetele jurnalistice în care dezvăluirea realității implică folosirea mijloacelor specific jurnalismului de investigație, dar și atunci trebuie solicitat ulterior punctul de vedere al persoanei implicate.
Colaboratorii au dreptul să ştie:
– care este tema programului în care urmează să apară;
– ce fel de contribuție așteptăm din partea lor: un comentariu, un interviu sau o intervenție într-o dezbatere mai amplă. În acest caz (și în măsura posibilităților), ei trebuie să știe care le vor fi partenerii de discuție;
– dacă intervenția va fi una în direct sau înregistrată și dacă ea va fi sau nu editată. Nu putem garanta că ea va fi difuzată, dar nu e de dorit să înregistrăm o conversație îndelungată dacă nu avem de gând să o folosim.
Așteptăm din partea colaboratorilor să fie onești.
Documentarea trebuie să fie riguroasă și să ne permită să-i evităm pe cei care urmăresc să înșele publicul. Faptele despre care relatează colaboratorii trebuie să fie verificate din mai multe surse – de preferat, din alte surse decât cele sugerate de cel intervievat.

REFUZUL DE A PARTICIPA LA EMISIUNI
Refuzul cuiva de a lua parte într-unul dintre programele noastre nu pune capăt emisiunii. Oricine are dreptul să respingă o astfel de solicitare, caz în care absența unui colaborator sau a altuia trebuie să fie explicată.
Producătorul și prezentatorul emisiunii sunt obligați să informeze ascultătorii în legătură cu opiniile persoanei contactate asupra temei aflate în dezbatere.
Unii intervievați vor încerca să îi intimideze pe realizatorii de programe ori pe reporterii care i-au contactat, fie înainte, fie după difuzarea programului. Cei care și-au tratat corect colaboratorii sunt îndreptățiți să le răspundă cu fermitate, iar IX Fm îi va susține.
Nici o persoană care a acceptat de bunăvoie să ia parte la o emisiune nu poate opri difuzarea contribuției sale. În cazurile în care obiecțiile sunt, însă, întemeiate, ele trebuie să fie analizate atent.
Toate programele IX Fm trebuie să respecte diversitatea etnică, religioasă și culturală a locuitorilor României și să evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. Respectăm, de asemenea, dreptul la viața privată și normele conviețuirii civilizate.
Ascultătorii trebuie să știe că temele abordate sunt alese strict din rațiuni editoriale, având ca principală preocupare interesul public, și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură.